Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts (LUMPII) tika dibināts 1996. gadā, jo, pēc Latvijas Medicīnas akadēmijas Ārstu un farmaceitu kvalifikācijas celšanas fakultātes likvidācijas 1993. gadā, bija nepieciešams nodrošināt tālākizglītības procesa nepārtrauktību. Institūts savā darbībā ir cieši saistīts ar LU medicīnas fakultāti, ar tā līdzdalību ir izveidota rezidentūras programma ,,Medicīna”, ko šobrīd jau kurē LU Rezidentūras attīstības daļa. Šobrīd institūts organizē dažādus ārstniecības personām domātus tālākizglītības kursus, īsteno sociālās aptaujas utt.

Otrs institūta darbības virziens ir ārstu prakse, kas tika izveidota 2007. gadā. Ārstu prakse valsts apmaksāto pakalpojumu ietvaros nodrošina speciālistu konsultācijas, kas pieejamas gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, gan par maksu. Vienlaikus pieaugušajiem pacientiem valsts apmaksātie pakalpojumi ir pieejami arī endokrinoloģijā – prakses speciālisti īpašu uzmanību velta vairogdziedzera un diabēta, kā arī reimatoloģisko slimību pacientiem. Savukārt par maksu praksē ir pieejamas alergologa, kardiologa un neirologa konsultācijas. Praksē darbojas profesionāla medicīna māsa, kura veic kvalitatīvu bronhiālās astmas pacientu apmācību.